Frakanava - FrankenauFrakanava je malo selu u sridnjem Gradišću blizu ugarske granice. Stanovniki su pretežno Hrvati. Selo leži na 220 metarov i ima danas oko 500 stanovnikov.

Prvi put se Frakanava spominje 1156. ljeta u povelji kralja Geze II kot "Sarud".

Najpoznatiji Frakanavac je sigurno farnik Mate Meršić Miloradić. On se je rodio 19.9.1850. ljeta i se bavio matematikom, filozofijom i astronomijom i valja kot najveći pjesnik Gradišćanskih Hrvatov. Umro je 15.2.1928. u Hrvatskoj Kemlji.  


info | Hrvati | majstor | Frakanava | impresum

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki