Dobro do筶i!


Webmaster: Kristijan KarallPo dugoljetnoj tradiciji igranja na tamburici u Gradi规u su se sada kona鑞o na鑙njile prve tamburice u Gradi规u i to u Frakanavi. Na slijede鎖 stranica morete najti mali pregled i kratku povijest tamburice u Gradi规u. Nadalje slijedi kratka biografija majstora Romana Z鰈ssa kot i tehni鑛e fino鎒 ovih gradi规anskih tamburic.Hrvati | majstor | Frakanava | impresum

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki