majstor Romano ZölssRomano Zölss je rodjen 1940. u Beču. Po nekoliko zvanj, je konačno postao inuš kot jednoga majstora za orgulje, kade je i on položio ispit za majstora. Sada živi jur već od 30 ljet u Frakanavi u sridnjem Gradišću.

S početka nije samo načinjao i popravljao orgulje, nego se je jur svenek bavio i s drugimi instrumenti kot naprimjer Spinettom, Zinkeni, različnimi frulami, ...

Projduće ljeto je bilo pak tako daleko, da se je on odlučio baviti tamburicami. On je istraživao ne samo u Austriji nego i u Hrvatskoj na sveučilišću i kot pojedinih majstorov. Konačno je pak bilo 1.3.2000. tako daleko, da su zaglušale prve "gradišćanske tamburice".


info | Hrvati | majstor | Frakanava | impresum

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki