Prodaja tamburic


Tamburice se moru kupiti ili direktno kod majstora ili si je morete dat poslati, ako je potribno. Jedan mali izbor gotovih instrumentov stoji kod Romana Zölssa na raspolaganje. Prijava je ali potribna.

Tamburice se moru graditi od različnoga driva, s 4-imi, 5-imi ili 6-imi žicami. Mogući su i različni sistemi štimanja (na primjer G ili E sistem). Neke druge malenkosti se moru slobodno odibrati. Produkcija novoga instrumenta dura prilično jedan misec.

Za točnije informacije stoji na raspolaganje:

Romano Zölss, majstor

A - 7361 Frakanava, br. 7
tel.: +43 (2615) 87626
e-mail: ro.zoelss@utanet.at

 

 

 

Postoji i mogućnost narudžbe putem telefona i emaila:

Gerhard Emrich, prodavač

7304 Veliki Borištof, Park ulica 32
tel.: +43 (2614) 7005
e-mail: ahf-emrich@aon.atprodaja | reparatura | kontakt

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki