Aktualna situacija u GradišćuDanas postoji oko 30 tamburaških grup u Gradišću s oko 750 članov. Zvećega su člani 19 do 35 ljet stari. U poslidnji ljeti je sve već dice počelo tamburanjem, pred svim u školski orkestri.
Tamburaške grupe ali već ne gaju isključivo hrvatsku tradiciju, nego sve već internationalnih jačak se najde u repertoaru.

Najveći problem je još uvijek manjkanje tečajev i seminarov za peljače tamburaških grup, odnosno manjkanje tamburaških škol.

 

tamburica | povijest | akt. situacija | sistemi | vrsti

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki