Tehnički pregled  

Tamburica postoji iz glave, vrata i tijela. Svaki pojedini dijel ima posebnosti, na ke se mora obzir zeti. Zölssova tamburica je gradjena od najboljega driva i najnovijom tehnikom - djelomično preuzeto od gitare.


Pretisni za točnije informacije na pojedine dijele tamburice ili izaberi temu u navigaciji.

 

glava | vrat | tijelo | detalj

info | tamburica | tehnika | prodaja | linki